HISTORIE ZAHRADY


Moderní výukovou zahradu čtyř živlů zaměřenou na výuku přírodovědných předmětů pod širým nebem otevřela Nadace Partnerství v dubnu 2013. V sousedství Otevřené zahrady se nachází bývalá klášterní zahrada, která je majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Jedná se o bývalé měšťanské zahrady v samotném historickém centru města Brna na severním svahu hradu Špilberk. Nadace Partnerství podpořena ve svém záměru řádem sester Boromejek zahradu obnovila a zázemí zde získala řada praktických zahradnických kurzů.


Jak šel čas


19. století 


Ve druhé polovině 19. století začínal na pozemcích dnešní Boromejské zahrady své slavné pěstitelské pokusy Arnošt Emanuel Silva Tarouca, duchovní otec zahradnické profese v zemích Koruny české a zakladatel pražského Průhonického parku. 
 
Historicka-mapa.jpg


V kronice sester Boromejských, které od něj pozemky koupily, se píše: Vypěstoval 26 druhů hrušek, mnoho druhů jablek a začal zde s pěstováním meruněk i mirabelek, jež se dodnes ve zdejších zahradách vyskytují. Poté, co musel městu odprodat ostatní parcely v okolí na stavební pozemky, se přestěhoval do Průhonic, kde založil slavný park. Jeho úspěšné pokusy budily velkou pozornost v celém světě.

20. století


V listopadu 1944 se ulice Údolní stala jedním z terčů spojeneckého bombardování. Mezi zasažené budovy patřil i klášter řádu Milosrdných sester Karla Boromejského na Údolní 35, který sestry provozovaly od r. 1867 spolu s hospicem a školou pro dívky. Přilehlé zahrady sloužily pro zásobování kuchyně ovocem a zeleninou. Zničený klášter Boromejky po válce ani nestačily obnovit, dodnes je na místě kláštera nezastavěná proluka.

 
Zahrada_2_sv_valka.jpg


Než však byly v roce 1950 násilně odsunuty, stihly postavit nový internát. Ten jim pak byl spolu s pozemky zabaven komunistickým režimem a zahrady postupně zpustly.
 

Současnost


V roce 2006 zakoupila Nadace Partnerství nemovitost Údolní 33 a postupně přicházela s iniciativou na obnovu zahrad na severním úpatí Špilberka. Díky spolupráci s městem Brnem a zejména s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se do zahrad vrací život. Nejprve s Otevřenou zahradou na pozemcích nadace, která byla otevřena pro veřejnost na jaře 2013, a poté i na sousedních pozemcích ve vlastnictví Boromejek a města Brna. Boromejská zahrada je zpřístupněná veřejnosti od června 2015.

Jako protiváha všedního uspěchaného dne vznikají dnes ve městech odpočinkové designové oázy jeho movitějších obyvatel – uzavřené světu. Zahrada, kterou vytváříme, je jejich opakem. Obrací se k světu a vyrůstá tam,  kde byl po dlouhá léta komunismu cítit chaos a opuštěnost. Návštěvníci zahrady zde nacházejí  klid, uzemnění, setkávají  se s přírodou i lidmi. Navíc se zapojují i do programů, které v zahradách nabízíme.​

Podpořeno grantem: DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Zahraniční partner: Humboldt Universitaet Berlin

 
Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení