Úvod > Akce a kurzy > Akce a slavnosti > Výstava: Co uzrálo na větvi

Výstava: Co uzrálo na větvi

9. 9. 2019 - 22. 11. 2019
18:00 - 08:24

Zveme vás na prodejní výstavu obrazů Lenky Pilařové "Co uzrálo na větvi".

Výstava s názvem Co uzrálo na větvi představuje tvorbu brněnské malířky Lenky Pilařové.  Část z vystavených děl je prodejní.

Výstava bude v Otevřené zahradě k vidění do 22. listopadu.

Výstavy v Otevřené zahradě pořádáme ve spolupráci s Domem umění města Brna.

Něco o autorCE:
Lenka Pilařová, narozena 1972, absolvovala ateliér malby prof. Jiřího Načeradského na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně roku 2000. Vystavuje samostatně a v rámci skupinových a tematických výstav od druhé poloviny devadesátých let.

Lenka Pilařová pracuje většinou v cyklech, které se někdy tematicky překrývají a navzájem spolu souvisejí, navazují na sebe. Jejich společným rysem je expresivní výraz, většinou výrazná, pestrá barevnost, razantní malířským rukopis, stírání hranice mezi předmětností, reálným objektem a volnou malířskou interpretací motivu. Autorka často bezprostředně reaguje na aktuální podnět, který pak dál rozvíjí v kontextu s dosavadní tvorbou. Ve výsledné malbě se tak prolínají krajinné a předmětné prvky, zátiší, figurativní i abstrahované tvary, jen velmi volně související s výchozí inspirací. Podstatná je barva jako hlavní výrazový prostředek malířské reflexe konkrétního vjemu a představy, kterou následně evokuje.

Před řadou let Lenku Pilařovou oslovila atmosféra vídeňských bleších trhů, jejich smyslová bohatost a různorodost, nejen vizuální, ale i akustické a situační zážitky. Bizarní svět, poznamenaný stopami možných nejrůznějších příběhů, těch skutečných i fiktivních, provokujících k domýšlení a představám, v ní zanechal hluboký a dlouhodobý dojem. Současná výstava představuje ukázky obrazů-krajin, zátiší, malby ze série s postavami Marpaslíků, žijících svým vlastním životem ve světě tvarů
nejrůznější provenience a bujné vegetace. V malbách těchto cyklů lze hledat náznak skrytého děje nebo jen vnímat bohatost barevné a tvarové kompozice, vtahující nás sugestivně do obrazového prostoru, do světa autorčiných vizí, příběhů o tom, co bylo, mohlo být…