Úvod > Akce a kurzy > Akce a slavnosti > Výstava Jana Bružeňáka

Výstava Jana Bružeňáka

25. 11. 2019 - 23. 2. 2020

Zveme vás do Galerie Otevřená zahrada na prodejní výstavu kreseb Jana Bružeňáka.

Kromě vystavených děl jsou na recepci Otevřené zahrady v prodeji také signované art tisky ve veselých barvách, které se hodí nejen do dětských pokojů.  K mání ve dvou formátech (A4 a pohlednice) a několika variantách se zvířecími motivy. Přijďte si vybrat. Cena za  A4 je 1000 Kč, za pohlednici (DL) 200 Kč.

IMG_5581_upraveno.jpg


O autorovi
Jan Bružeňák se narodil v roce 1947, po několika technických profesích absolvoval studia na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde pak působil jako odborný asistent, později docent. Věnoval se úspěšně i pantomimě, ale jeho umělecké aktivity jsou celoživotně spojeny především s výtvarnou činností – s kresbou, malbou, ilustrací, volnou grafikou a keramikou.
Motivy a vlastní motivace Bružeňákových kreseb jsou různorodé – prolínají se v nich osobní zážitky a zkušenosti, skutečné i fiktivní příběhy, literární podněty, představy a sny. Tyto inspirace autor převádí do světa fantazie, kresbou reaguje na možnou pointu vyprávění, náznakem se dotýká jejího děje, aniž by jej popisoval. Citlivě a s velkou invencí kresbou vyjadřuje svoje vnímání současných i nadčasových jevů  které jej oslovují, o nichž přemýšlí v širších souvislostech.
O výstavě
Současná výstava v Otevřené zahradě představuje výběr z rozsáhlého konvolutu kreseb tužkou z posledního období - Jan Bružeňák v nich reflektuje témata, související s jeho dlouholetými osobními zájmy i novými poznatky z oblasti vědy, která je pro něj nevyčerpatelným zdrojem informací i inspirací. Fascinuje jej vesmír, nekonečno, procesy a teorie vědecky podložené, matematika, i doposud ne zcela prozkoumané jevy, související s naší existencí a poznáním. Tato tematika je aktuálním předmětem současného vědeckého bádání, jehož kořeny ovšem sahají hluboko do minulosti. Atraktor - zdroj energie rezonuje s jinými objekty a vjemy; často je výchozím impulzem hudba, která tvorbu Jana Bružeňáka provází. Kresby reagují na styl hudby, rytmus, způsob hry, vznikají i fiktivní podoby hudebníků. Jejich tvarosloví se někdy blíží písemným znakům, které mají více významů - jsou prostředkem lineárního vyjádření rytmu i sdělením. Symbolika kresebných motivů souvisí se současností i minulostí, s náměty, spojenými s historií lidského rodu.

Výstavy v Otevřené zahradě pořádáme ve spolupráci s Domem umění města Brna.