Zelené stavění

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí; vše měříme a monitorujeme. Areál je navíc příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Věříme, že příklady táhnou. Sdílením dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí. Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!

Zelené střechy

V areálu máme několik zelených střech a denně na vlastní kůži zažíváme jejich pozitivní přínos. Jejich vegetační vrstva pomáhá tepelné izolaci, zpomaluje odtok dešťové vody a díky výparu vody z vegetace ochlazuje povrch střechy a snižuje potřebu umělé klimatizace.

Zelené střechy mají zvlášť v městském území velký význam pro zlepšování mikroklimatu. Opticky vrací zastavěnou plochu zpět přírodě, zvyšují biodiverzitu a nabízí atraktivní pobytové prostory pro uživatele.

V areálu Otevřené zahrady je instalováno hned několik zelených střech:

  • Intenzivní zelená střecha na objektu C: Vzhledem k tomu, že budova C je novostavba, mohly být nosné stropní konstrukce navrženy tak, aby unesly zatížení od těžké intenzivní střechy. V substrátu tloušťky 200-350 mm rostou traviny, trvalky a některé druhy bylin.
  • Extenzivní střecha nad zahradní kuchyní: Pro případy, kdy budovy staticky neunesou intenzivní zelenou střechu, testujeme lehké skladby s extenzivní vegetací. Na drenážní vrstvě a hydrofilní vlně je uložen předpěstovaný rozchodníkový koberec.
  • Experimentální extenzivní střecha nad bistrem: Skladba je navržena se snahou o co nejmenší zatížení střešní konstrukce. Na speciální rohoži z recyklovaných materiálů je uložen předpěstovaný rozchodníkový koberec.
U všech tří zelených střech průběžně měříme odtoky dešťové vody a srovnáváme je s údaji o srážkách z meteostanice – jsme tak schopni určit, kolik srážkové vody jsou schopny zelené střechy zadržet. U intenzivní zelené střechy na budově C navíc shromažďujeme další podrobná data (měření vlhkosti substrátu, vodní bilance, teploty v substrátu apod.). Získáváme tak unikátní údaje z reálného provozu, které jsou použitelné v praxi. Na základě našich zkušeností byl navržen i dotační program města Brna pro podporu zelených střech.

Klíčové údaje:
 
  • intenzivní střecha zadrží 99 % srážek
  • extenzivní střecha zadrží 65 % srážek
  • experimentální extenzivní střecha zadrží 50 % srážek

Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení