Zelené stavění

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí; vše měříme a monitorujeme. Areál je navíc příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Věříme, že příklady táhnou. Sdílením dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí. Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!

Vzduchotechnika

Obě budovy v Otevřené zahradě jsou vybaveny vzduchotechnikou s rekuperací odpadního tepla z odváděného vzduchu.

Do všech kancelářských prostor přivádíme pomocí vzduchotechniky čerstvý vzduch a vydýchaný odvádíme pryč z budovy přes rekuperační jednotku. Ta odebere odváděnému vzduchu teplo (v létě naopak chlad) a předá ho vzduchu přiváděnému.

Kvalitní čerstvý vzduch je uvnitř budov nepostradatelný. Špatná kvalita vzduchu v interiéru s sebou nese řadu problémů, jako je vlhkost, růst plísní, zvyšování koncentrace CO2 a dalších škodlivých látek. Ty mají negativní vliv na zdraví osob. Správně bychom měli větrat minimálně deset minut každé tři hodiny, a to i v zimě nebo v noci. Větrání v takové intenzitě ale způsobuje značné tepelné ztráty v zimě a přehřívání prostor v létě.

Proto jsou naše budovy vybaveny vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací odpadního tepla, které zajistí vynikající kvalitu vzduchu při minimálních tepelných ztrátách.

Pro celou budovu C zajišťuje výměnu vzduchu jediná výkonná vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně. V budově B je v každém patře umístěna samostatná vzduchotechnická jednotka.

Klíčové údaje:

  • budova C - výkon vzduchotechniky až 4 500 m3/hod, účinnost rekuperace cca 70 %
  • budova B - výkon vzduchotechniky celkem 4x700 m3/hod, účinnost rekuperace cca 90 %

Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení