Úvod > Zelené stavění > Chytrá a úsporná řešení > Vytápění a chlazení

Zelené stavění

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí; vše měříme a monitorujeme. Areál je navíc příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Věříme, že příklady táhnou. Sdílením dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí. Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!

Vytápění a chlazení

Hlubinné vrty, tepelná čerpadla, aktivní betonové jádro a další technologie nám pomáhají k tomu, abychom spotřebovali na vytápění a chlazení co nejméně energie.

Díky použitým technologiím je Otevřená zahrada jedním z energeticky nejúspornějších administrativních areálů v České republice.

Tepelná čerpadla umožňují odebírat teplo z okolního prostředí, převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo dokáže vyrobit násobně víc energie, než kolik samo spotřebuje – účinnost tepelného čerpadla je vyjádřena tzv. topným faktorem. Při vhodné konfiguraci je možno systém s tepelným čerpadlem použít i pro chlazení – teplo se odebírá z budovy a je odevzdáváno do okolního prostředí.

Budovy v areálu Otevřené zahrady se vyznačují velmi nízkou spotřebou energie na vytápění a chlazení. Takto nízká spotřeba je způsobena nejen vynikajícím zateplením budov, použitím kvalitních oken a pečlivým provedením samotné stavby, ale zejména instalací systému vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly a hlubinnými vrty. Teplo i chlad jsou rozváděny trubkami ve stropech (tzv. technologie aktivního betonového jádra – v budově C) nebo pomocí výměníků v podokenních parapetech (v budově B).

V neposlední řadě přispívá k nízké spotřebě energie i použití vzduchotechniky s rekuperací vzduchu.

Klíčové údaje:

  • účinnost získávání tepla (topný faktor) je 3-4, průměrný faktor chladu je téměř 5
  • sezónní účinnost získávání energie (SCOP) je cca 4,5
  • vytápíme cca 2000 m2 kancelářské plochy
  • náklady na vytápění + chlazení cca 65 000 Kč/rok
  • úspora oproti vytápění plynem cca 40 000 Kč/rok
  • úspora oproti chlazení klimatizací cca 100 000 Kč/rok

Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení