Úvod > Zelené stavění > Chytrá a úsporná řešení > (Užitková) dešťová voda

Zelené stavění

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí; vše měříme a monitorujeme. Areál je navíc příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Věříme, že příklady táhnou. Sdílením dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí. Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!

(Užitková) dešťová voda

V areálu Otevřené zahrady zachycujeme srážkovou vodu do podzemní akumulační nádrže a po přečištění a dezinfekci ji využíváme pro splachování toalet v budově C, zavlažování zahrady a pro náš vzdělávací „Vodní tok“.

Průměrná spotřeba pitné vody na osobu je v ČR 100 litrů denně. Splachovat WC a zalévat zahradu ale můžeme vodou srážkovou, která je pro tyto potřeby dostačující. Zachytávání a využívání dešťové vody je důležitou součástí moderního stavění. V městských územích může zachytávání dešťovky významně přispět k úsporám vody i snižování extrémních odtoků při přívalových deštích.

Akumulační nádrž v areálu Otevřené zahrady se plní dešťovou vodou přivedenou zejména ze střechy budovy B. Zelená střecha na budově C téměř všechnu srážkovou vodu zadrží a do nádrže ji nepustí. S prohlubujícím se suchem, větší potřebou zálivky v zahradě a zvýšenou návštěvností areálu se nádrž v posledních letech nestačí doplňovat srážkami, proto ji dočerpáváme vodou ze studny.

Klíčové údaje:

  • objem hlavní nádrže 30 m3
  • objem pomocných nádrží pro zavlažování zahrady 10 m3
  • spotřeba užitkové vody v budově C – 280 m3/rok
  • spotřeba užitkové vody v zahradě – 220 m3/rok
  • úspora 25 000 Kč/rok

kolac_destovka.jpg

 

Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení