Úvod > Zelené stavění > Chytrá a úsporná řešení > Biotop a kořenová čistírna

Zelené stavění

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí; vše měříme a monitorujeme. Areál je navíc příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Věříme, že příklady táhnou. Sdílením dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí. Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!

Biotop a kořenová čistírna

Na východní straně Otevřené zahrady se nachází jezírko, které je ve skutečnosti vodním biotopem s funkcí kořenové čističky.

Přírodní kořenové čistírny slouží primárně k čištění odpadní vody, ale zároveň mají další nepostradatelné funkce – zadržují vodu, přirozeným výparem vody v létě ochlazují své okolí a zpříjemňují prostředí.

V našem jezírku probíhají stejné samočisticí procesy jako v přirozeném mokřadu. Jedná se o kořenovou čistírnu tvořenou kamenným substrátem a osázenou mokřadní vegetací.

Čištění vody probíhá především díky bakteriím, které si libují na kořenech rostlin a rozkládají organické nečistoty. Biotop má proměnlivou hloubku, čisticí rostlinná zóna je od jezírka oddělena kamennou bariérou. Biotop slouží také k výuce biologie.

Klíčové údaje:

  • rozměry: 10,2 x 6,3 m
  • hloubka 0,1 až 1,2 m
  • biotop přefiltruje cca 50 m3 vody za rok

Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení