Název projektu: Pro vodu! Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v ČR

 

Anotace

Cílem projektu je zvyšování povědomí o reálných možnostech adaptací na klimatické změny, zejména uplatňováním efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou, interpretací praktického monitoringu významu zelené infrastruktury v obcích (stromy, zelené střechy, zelené fasády…) pro zmírňování efektu tepelného ostrova města, včetně ekonomických podkladů pro implementaci těchto opatření (účinnost, náklady, návratnost…). 

Projekt reaguje na:

  • nedostatečné propojení subjektů (VŠ, studentů, obcí, veřejné správy) při řešení problematiky úsporných a adaptačních opatření na změny klimatu
  • omezené sdílení zkušeností z realizací adaptačních opatření, zejména opatření na úspory vody, retence a využití srážkových vod a nedostatek ekonomických analýz takových investic opřených o data z reálných měření;
  • nízké povědomí o možnostech revitalizací s cílem zvýšení retenční schopnosti krajiny mezi zástupci obcí;
  • neexistující či velmi omezené sdílení zkušeností z retenční kapacity zelených střech jako opatření pro snížení odtoku vody do kanalizací ve městech;
  • velmi omezené zkušenosti se zelenými fasádami v českých podmínkách;
  • nedostatečné zázemí mladých lidí pro rozvoj inovativních projektů (technologie, ekologie, urbanismus etc.)


Dotace

1 893 710 Kč
 

Celkové náklady projektu

2 367 138 Kč
 

Termín realizace

2017–2018
 

Klíčové aktivity

  • soutěž Pro vodu
  • vzdělávání a osvěta v oblasti adaptačních opatření: udržitelné zelené stavění a inovativní technologie v praxi


Výstupy projektu


Praktický kurz spojený s exkurzí pro zástupce obcí a veřejné správy
 

Exkurze pro veřejnost
 

Chytrá řešení v Otevřené zahradě
 
Motivační promomateriály
   
Praktický kurz spojený s exkurzí + adaptační praxe pro vysoké školy 
 

Informační brožura Průvodce chytrými technologiemi 

 

 
Modelové příklady úspory vody ve veřejných budovách a rodinných domech / bytech
Součástí projektu bylo i modelové měření úspory vody při použití šetřičů vody. Měření ukázalo, že šetřiče v domácnostech snížily šetřiče spotřebu vody v průměru o 22,8 % a průměrná návratnost investice tak vychází na půl roku. Ve veřejných budovách se díky šetřičům spotřebovalo v průměru o 24,7 % vody méně a průměrná návratnost investice tak vychází na něco málo přes dva roky.
 

SFZP-publicita.png
Newsletter
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení