Desatero pronájmů v Otevřené zahradě


 Celý areál OZ je nekuřácký. Místo vyhrazené pro kuřáky je pod schody vedle recepce.

 Do OZ mají pejsci vstup zakázán.

 Reprodukovaná hudba pouze po konzultaci.

 Prosím respektujte dobu nočního klidu od 22:00.

 Bez předešlého souhlasu prosím nic nezatloukejte do země / trávníku. OZ je osázena zavlažovacím systémem a hydroizolací.

 Nic neopírejte / neuvazujte o budovu. Máme inteligentní žaluzie, které se samy spouští a byly by poškozeny.

 Zákaz vjíždění autem na travnaté plochy OZ.

 V zahradě je jezírko (kořenová čistička vod), úly, pochozí střecha atd. – hlídejte si své děti.

 Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

 Při větších akcích konzultovat dopředu využití elektrospotřebičů v areálu.

 Prosíme, omezte používání jednorázového nádobí.

 Děkujeme, že u nás třídíte odpad.
 

Storno podmínky


V případě zrušení rezervace ze strany klienta bude účtován storno poplatek mající charakter smluvní pokuty, a to z celkové výše objednávky. Storno pronájmu musí být provedeno písemně (e-mailem, dopisem).  
 

Výše storno poplatků

    1–3 měsíce poplatek ve výši 25 % z ceny objednávky
    15–30 kalendářních dní před termínem konání akce – poplatek ve výši 50 % z ceny objednávky
    1–14 kalendářních dní před termínem konání akce – poplatek ve výši 100 % z ceny objednávky

Z vlastní zkušenosti víme, že jakékoliv plánování je v této době těžké. Reagujeme proto na situaci a pro pronájmy rezervované od 17. 9. 2020 do odvolání měníme storno podmínky.
1-6 kalendářních dní před termínem konání akce – poplatek ve výši 100 % z ceny objednávky
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


Vážení návštěvníci,

poradenské a vzdělávací centrum Otevřená zahrada slouží vašim dětem i vám k zážitkovému objevování ekologických souvislostí a přírodních zákonů.

Dodržování tohoto Návštěvního řádu je nutné nejen k ochraně zdraví a majetku, ale také k zajištění příjemné atmosféry v zahradě. Vstupem do areálu vyjadřujete svůj souhlas být vázáni jeho podmínkami a obsahem.
 

PROVOZNÍ DOBA | DUBEN—ŘÍJEN

PONDĚLÍ—NEDĚLE | 10.00—17.00 / 18.30*

*v letních měsících

Objednané skupiny mají na stanovištích přednost.
Areál Otevřené zahrady může být kvůli předem objednané akci uzavřený.

› Návštěvník vstupem do areálu Otevřené zahrady souhlasí s dodržováním návštěvního řádu.
 Maximální kapacita zahrady je 500 osob (s výjimkou akcí se speciálním režimem).
 Veškeré výukové prvky umístěné v zahradě jsou určeny pro děti od 4 let.
 Za nepříznivého počasí (silný déšť a vítr, námraza) může být zahrada z bezpečnostních důvodů uzavřena.
 Návštěvníci jsou povinni dbát bezpečnosti vlastni i bezpečnosti dětí, za které zodpovídají.
 Vstup dětí do 15 let je možný pouze v doprovodu zletilé osoby, která za dítě zodpovídá.
 Provozovatel neručí za věci odložené mimo místa určená k odkládání ani za poškození či odcizení osobního majetku návštěvníků zahrady.
 V zahradě jsou umístěné včelí úly, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. V případě bodnutí včelou se můžete nechat ošetřit na recepci.

 

V AREÁLU JE NÁVŠTĚVNÍK POVINEN:

  Dodržovat tento Návštěvní řád.
  Neprodleně oznámit správci areálu úrazy či škody na majetku.
  V případě zapříčinění škod na majetku Nadace Partnerství zaviněné návštěvníkem je jeho povinností uhradit škodu v plné výši.
  Uposlechnout pokynů správce nebo zaměstnanců Nadace Partnerství, při neuposlechnutí může být návštěvník vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit.

V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

› Poškozovat, znečišťovat nebo ohrožovat areál, zařízení a vybavení.
› Lézt, chodit nebo skákat po výukových prvcích, lomcovat jimi a jinako hrožovat zdraví a majetek.
› Trhat a poškozovat květiny, sbírat plody, lámat větve a jinak narušovat klid a pořádek v areálu.
› Vstupovat se zvířaty (kromě asistenčních psů).
› Vstupovat osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek.
› Přinášet na zahradu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky a předměty ohrožující zdraví a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
› Nocovat, stanovat, rozdělávat otevřený oheň.
› Využívat areál zahrady k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům.
› Přelézat zábradlí na střeše nebo vstupovat na kraje střechy, které nejsou jištěny zábradlím.
› Bez instruktora nebo jiné pověřené osoby Nadace Partnerství chodit kolem jezírka mimo program.
› Házet kameny a jiný materiál do vodních prvků v zahradě.
› Krmit domácí zvířata bez výslovného svolení pověřeného pracovníka Nadace Partnerství.
› Kouřit. Celý areál OZ je nekuřácký. Místo vyhrazené pro kuřáky je pod schody vedle recepce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 Porušení tohoto Návštěvního řádu bude postihováno dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení.
 Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník Nadaci Partnerství.
› Výjimku z Návštěvního řádu může v odůvodněných případechpovolit Nadace Partnerství.
 Tento návštěvní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný s účinností od 21. 7. 2020.

Za dodržování řádu vám děkujeme!
V Brně dne 21. 7. 2020

Ing. Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství

Provozovatel Otevřené zahrady: Nadace Partnerství I Údolní 33 I Brno I tel.: +420 515 903 111 I otevrenazahrada@nap.cz


Newsletter Otevřené zahrady přímo do vaší e-mailové schránky.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.