Úvod > Pro školy > Pro školy > Energie ze slunce

Energie ze slunce

—  Slunce | Voda | Vzduch  —

Slunce, voda, vítr. Můžeme z těchto zdrojů získat dostatek energie pro naše domácnosti?

Lektorovaný program

Pro 2. stupeň ZŠ

V průběhu programu si žáci díky interaktivním prvkům v zahradě vyzkouší, na jakém principu fungují větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny, porovnají jejich výhody a nevýhody a možnosti jejich využití na území České republiky.

Plněním praktických týmových úkolů si žáci vybaví vztahy mezi veličinami z oblasti energií (práce, energie, výkon a účinnost). Pojmenují dnes využívané zdroje energie, roztřídí je mezi zdroje obnovitelné a neobnovitelné a pomocí názorné ukázky se seznámí se současnou mírou jejich využití. Postava podnikatele z oblasti obnovitelných zdrojů je motivuje k ověření modelu domácnosti, která by využívala pouze lokálně dostupné obnovitelné zdroje. Žáci si ve skupinách vytvoří vlastní domácnost a zapojí do ní všechny spotřebiče, které by pro její chod potřebovali. 

Délka programu

3 h

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN

7.–9. ročník ZŠ

Cena

100 Kč / žák

další informace

www.lipka.cz

objednávky a informace

Ing. Ludmila Chmelíková, ludmila.chmelikova@lipka.cz, 602 684 393