Úvod > Kalendář akcí > Příměstský tábor Ze života stromů

Příměstský tábor Ze života stromů

23. 7. 2018

Umělecko - průzkumnický ateliér: zaostřeno na stromy

Tábor je plně obsazen!

Pořádá: Otevřená zahrada a Moravská galerie.

Pro děti 7 - 12 let (děti, které obsolvovaly první třídu)

Tvůrčí prázdninový koktejl plný dovádění na zahradě, letní pohody, sluníčka a tvoření mezi sochami a obrazy. Na děti čekají prázdninová přátelství vznikající u vodního toku na zahradě, mezi kropicími konvemi, bylinkovými záhony, králíkárnami a výběhem pro ovečky a v prostorách galerie u umění staršího než pamatují jejich prababičky a tak moderního, že mu občas nerozumí často ani rodiče.

Budeme zkoumat život stromů, užijeme si návštěvu stromolezců, budeme si užívat vůni dřeva. Sklidíme čerstvou zeleninu, zaděláme na chleba, roztopíme kamna a pro jednou si uvaříme oběd sami. 
Budeme kreslit, malovat i sochařit, dozvíme se, co je land art a vytvoříme díla, která představíme na vlastní vernisáž. 
Tohle bude děti i nás bavit!

Lektorky: 
Helena Peřinová, Otevřená zahrada 
Michaela Gerichová, Moravská galerie

V ceně je zahrnut program, výtvarný materiál, pomůcky, oběd v restauraci Slavia.

Přihlašujete dvě a více dětí registrujte každé samostatně. Platbu ovšem můžete poslat najednou, použijte první vygenerovaný variabilní symbol prvního dítěte pro úhradu. 
Vaše dítě bude mezi účastníky tábora zařazeno po uhrazení celého účastnického poplatku. 
Prosíme rodiče, aby uvedli do poznámky věk dítěte a jakou třídu dítě před prázdninami ukončilo!

Stornopoplatky: 
Více než 10 dní před konáním akce: 25 % z ceny kurzu 
10 – 3 dny před konáním akce: 50% z ceny kurzu 
3 dny a méně před konáním akce: 100% z ceny kurzu 
Storno neplatíte v případě, že za sebe pošlete náhradníka.

Cena: 2300 Kč
 

 

Kontakt
Mgr. Helena Peřinová
e-mail: helena.perinova@nap.cz
T +420 515 903 143, +420 773 744 471