OTEVŘENÁ ZAHRADA – ARCHITEKTURA BUDOUCNOSTI


 

Hledáte, kde se inspirovat pro výstavbu nebo rekonstrukci budov šetrných k životnímu prostředí? Jak se přiblížit uhlíkově neutrálnímu provozu, přizpůsobit se změnám klimatu a přitom šetřit energii, vodu a provozní náklady? Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, které vybudovala Nadace Partnerství a provozuje ho pro veřejnost od roku 2013, takovou inspiraci, data i ekonomická vyhodnocení poskytuje. Díky promyšlenému konceptu, investicím do obnovitelných zdrojů a inteligentnímu řízení se nám podařilo dosáhnout téměř vyrovnané uhlíkové bilance provozu areálu (ověřeno certifikátem CI2 z r. 2018). PAsivni-budova.jpg
 
V rámci našeho areálu v centru Brna ověřujeme provozní parametry dvou typů budov: novostavby seminárního centra a rekonstruované 200 let staré budovy; každá z nich má užitnou plochu cca 1000 m2. Obě budovy splňují pasivní energetický standard, ale liší se některými technologiemi, fasádou nebo střechou. Data o bilancích energie a vody podrobně monitorovaná přes 70 on-line měřičů poskytují cenné podklady pro vyhodnocování návratnosti investic. V posledních letech se věnujeme bilanci vody i ve venkovním prostředí, kapacity různých typů zelených střech zadržovat srážky a účinnosti adaptačních opatření na změnu klimatu v městském prostředí. Pasivni-budova_2.jpg
aktuální inspirace pro adaptační opatření a technologie:
 
ZAJÍMÁ VÁS, JAKÉ TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME? STÁHNĚTE SI NAŠEHO PRŮVODCE A NAČERPEJTE INSPIRACI
ARE YOU INTERSTED IN TECHNOLOGY WE USE IN OPEN GARDENS? CLICK HERE AND DOWNLOAD THE TECHNOLOGY GUIDE.
 
Další informace o projektu najdete na eduglobe.mendelu.cz
 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY


Chcete vidět vše na vlastní oči? Přijďte na některou z našich pravidelných komentovaných prohlídek, které se konají od dubna do října každou první středu v měsíci. Minimální počet účastníků je pět, proto se prosím registrujte. Domem provádí správce areálu a poradce pro zelené stavění Nadace Partnerství. Doporučujeme také předem vyplnit prezenční listinu, abychom se mohli hned vrhnout na prohlídku.


Cena prohlídky:

60 Kč
Po domluvě a včasné rezervaci připravíme prohlídku i v jiné dny. Stačí se předem domluvit s na e-mailu martin.cech@nap.cz nebo telefonicky na 602 543 240. 


NAŠE OCENĚNÍ

 

Otevřená zahrada Nadace Partnerství již několikrát zabodovala v nejrůznějších odborných soutěžích. Podívejte se, jaká ocenění už má na svém kontě:

 • 2019: Top10 přelomových šetrných budov
 • Zelená střecha roku 2018: 2. místo v kategorii Zelená střecha na rodinném domě
 • Pasivní dům 2017: Vítěz poroty v kategorii II.
 • Dřevostavba roku 2017: Vítěz kategorie realizovaných moderních dřevostaveb 
 • ​Zelená střecha roku 2016: 2. místo v kategorii veřejná zelená střecha
 • Adaptační opatření roku 2015: vítězný projekt v tematické oblasti technologických adaptačních opatření
 • Česká rada pro šetrné budovy: Čestné uznání za přínos k rozvoji šetrného stavitelství realizací budovy s environmentální certifikací
 • Český energetický a ekologický projekt 2012: Otevřená zahrada získala titul v kategorii Stavba
 • Stavba roku 2013: Cena ministra životního prostředí za energeticky úspornou stavbu a Cena Skypaper za mimořádný ekologický, společenský a estetický přínos stavby
 • Cena Nadace ABF a Centra pasivního domu
 • BEFFA 2014: 3. místo v kategorie Nebytové domy
 

TEMATICKÉ ZPRAVODAJE K TECHNOLOGIÍM V AREÁLU KE STAŽENÍ


Zelené  budovy jsou chytrou investicí
Zelené  budovy a chytré energie
 

MĚŘENÍ V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ


SPOTŘEBA ENERGIE V OTEVŘENÉ ZAHRADĚ ON-LINE


V areálu Otevřené zahrady sledujeme spotřeby energií, vody a výrobu tepla a elektrické energie. V celém areálu je přes 70 měřicích přístrojů a čidel, která poskytují důležité informace o chování objektu. Sami se můžete přesvědčit, jak je náš areál šetrný k životnímu prostředí. Tyto ukazatele sledujeme samostatně pro budovu B, budovu C a okolní zahradu. Obě budovy mají kancelářské prostory, každá o ploše přibližně 1000 metrů čtverečních.

METEOSTANICE

Počasí ve velké míře ovlivňuje konečnou spotřebu energií v našich budovách. Na zelené střeše máme vlastní meteostanici, která mimo základní meteorologická data měří i výpar (transpiraci).

Měříme:

 • Vlhkost a teplotu vzduchu ve výšce 0,5 m a 2 m nad terénem (Air humidity, Air temperature)
 • Úhrn srážek (Precipitation)
 • Vlhkost a teplotu půdy (Soil moisture, Soil temperature)
 • Směr a rychlost věrtu (Wind direction, Wind speed)
 • Globální a přímé záření (Global radiation, Net radiation)*


* Celkové sluneční záření, dopadající na zemský povrch z celé horní polosféry, nazýváme globálním zářením. To má dvě složky: přímé a difuzní záření. Přímé sluneční záření je záření, které přichází přímo ze slunečního kotouče. Naopak difuzní (rozptýlené) záření je záření, které přichází k povrchu z celé oblohy (horní polosféry), ovšem pouze z míst mimo sluneční kotouč. Globální záření je tedy součtem přímého a difuzního záření.

 

 

STROMY

Městská zeleň ve velké míře ovlivňuje vlhkost okolného prostředí a tím i jeho teplotu. V naši zahradě měříme na 4. javorech sací výkon stromů tj. kolik vody dokáže jeden strom vytáhnout z půdy a následně vypařit do okolního prostředí.

Měříme:

 • ​Přírustek v mm (Increment)
 • Průtok stromem v kg/h (Sap Flow)
 

 

Chytrá řešení v Otevřené zahradě

 

Motivační promomateriály

   
EHP-fondy_Logo.jpg
 

Nadace Partnerství je partnerem v projektu
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu 
EHP-CZ02-0V-1-008-2014
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Příjemcem grantu je Mendelova univerzita v Brně.