Úvod > Zelené stavění > Meteostanice

Zelené stavění

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí; vše měříme a monitorujeme. Areál je navíc příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Věříme, že příklady táhnou. Sdílením dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí. Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!

Meteostanice

Počasí ve velké míře ovlivňuje konečnou spotřebu energií v našich budovách. Na zelené střeše máme digitální meteostanici, která mimo základní meteorologická data měří i výpar (transpiraci) nebo teploty v substrátu zelené střechy, což nám poskytuje unikátní data pro vyhodnocování vlivu vegetačních střech na teplotní bilanci budov.

Stejně jako bilanci energií můžete výsledky měření sledovat na veřejně přístupném dashboardu.

Aktuálně měříme:

  • vlhkost a teplotu vzduchu ve výšce 0,5 m a 2 m nad terénem (Air humidity, Airtemperature)
  • úhrn srážek (Precipitation)
  • vlhkost a teplotu půdy (Soil moisture, Soil temperature)
  • směr a rychlost větru (Wind direction, Wind speed)
  • Globální a přímé záření (Global radiation, Net radiation)*

* Celkové sluneční záření, dopadající na zemský povrch z celé horní hemisféry, nazýváme globálním zářením. To má dvě složky: přímé a difuzní záření. Přímé sluneční záření je záření, které přichází přímo ze slunečního kotouče. Naopak difuzní (rozptýlené) záření je záření, které přichází k povrchu z celé oblohy (horní hemisféry), ovšem pouze z míst mimo sluneční kotouč. Globální záření je tedy součtem přímého a difuzního záření.

Loading...

Kontakt:

Martin Čech, specialista na Zelené stavění
+420 602 543 240martin.cech@nap.cz