Kapacita plocha v m2 šířka v cm délka v cm  výška v cm
Konferenční sál 70 640 1090 600
Velká zasedací místnost 34 640 530 300
Malá zasedací místnost 17 320 530 300
 
Dispozice Škola Divadlo "U" Ženeva Blok
Konferenční sál 30 osob 63 osob 23 osob 28 osob 36 osob
Velká zasedací místnost       16 osob  
Malá zasedací místnost       10 osob  

Ceník:

 
1-7 hodin
(cena za hodinu
v Kč bez DPH)
více než 7 hodin
Konferenční sál 830 6200
Velká zasedací místnost 500 3 500
Malá zasedací místnost 370 2 590
Celý areál
(konferenční sál, 2 zasedací místnosti, zahrada)

17 000

(do 50 osob, dále smluvně)


Pro stálé klienty a dlouhodobé pronájmy cenové bonusy a další zvýhodnění. 

Chci rezervovat prostor

Poznámky:
▪ u rezervace delší než 3 měsíce je nutné uhradit zálohu ve výši 25 %, která je v případě zrušení rezervace nevratná
▪ cena pronájmu místností je uvedena včetně základního konferenčního vybavení
▪ uvedený ceník je platný v pracovních dnech od 8 do 18 h, mimo tuto dobu bude cena navýšena o 200 Kč za hodinu
▪ uvedené ceny jsou platné  od 1. 9. 2016
▪ UPOZORNĚNÍ: Ceny se mohou v průběhu roku změnit.

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace ze strany klienta bude účtován storno poplatek mající charakter smluvní pokuty, a to z celkové výše objednávky. Storno pronájmu musí být provedeno písemně (e-mailem, dopisem).  

Výše storno poplatků:
• více než 29 kalendářních dní před termínem konání akce – BEZ POPLATKU
• 22-28 kalendářních dní před termínem konání akce – poplatek ve výši 25 % z ceny objednávky
• 15-21 kalendářních dní před termínem konání akce – poplatek ve výši 50 % z ceny objednávky
• 7-14 dní před termínem konání akce – poplatek ve výši 80 % z ceny objednávky
• méně než 7 dní poplatek ve výši 100 % z ceny objednávky

Další podmínky

• Storno poplatky mají charakter smluvní pokuty.

• V případě zrušení pronájmu, u kterého byla již provedena zálohová platba, bude zpět vrácena výše zaplacené zálohy, která převyšuje storno poplatek.

• Pro partnery Nadace Partnerství (Hnutí Duha, CPD, EPS) se storno poplatky vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky prostor, které nejsou součástí dlouhodobých nájemních smluv.

• Platba v hotovosti
Hotovostní platba může být provedena přímo v Nadaci Partnerství na adrese: Údolní 33, 602 00 Brno.

• Bezhotovostním převodem
Číslo účtu: 994404-0449065015/0800
Variabilní symbol: bude sděleno
Konstantní symbol: 0308
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno 2, IČ 45773521, DIČ CZ 45773521

Údaje banky:
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, Czech Republic
SWIFT/BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ77 0800 9944 0404 4906 5015

V případě, že budete požadovat vystavení faktury před realizací platby, bude Vám zaslána zálohová faktura. Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoli částky, kterou je podle faktury povinen uhradit, bude účtován úrok ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

Chci rezervovat prostor