Pro školy

Voda, vzduch, slunce a půda. U nás budou vaši žáci ve svém živlu. To, co děti ve škole učíte, si u nás mohou zažít, vyzkoušet, vytvořit. Budou tu pěstovat bylinky, péct v peci, krmit králíky i včelařit. Vybrat si můžete lektorované i samoobslužné programy, které jsou uzpůsobené pro žáky základních škol i víceletých gymnázií.

Výukové programy pro MŠ

Čarovné bylinky

—  Bylinky  —

Děti zahradou provede skřítek a Růžová víla, kteří v zahradě bydlí a znají každou květinku i strom.

Lektorovaný program

Pro MŠ

Více informací

​Dědek řepu zasadil

—  Zemědělství  —

Pohádky, říkanky, hry a činnosti spojené s dary naší země.

Lektorovaný program

Pro MŠ

Více informací

Vaříme se skřítkem a vílou

—  Zdravá kuchyně  —

Z čeho se dělá chleba? A z čeho mouka? A odkud se vzalo vajíčko? A proč?

Lektorovaný program

Pro MŠ

Více informací

Včelí království

—  Včely  —

Pořad o včelách pro nejmenší s pohádkou, říkankami, hrami o včelách a také pozorováním včel.

Lektorovaný program

Pro MŠ

Více informací

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Krása včel

—  Včely  —

Krása a význam včel v přírodě s praktickými ukázkami.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ

Více informací

​Letem světem Otevřenou zahradou

—  Slunce | Voda | Vzduch | Země  —

Komentovaná prohlídka interaktivní soch zasvěcených čtyřem živlům.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Mňam!

—  Zdravá kuchyně  —

​Děti samy pěstují, sklízejí, vaří a zcela jistě… ochutnají!

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ

Více informací

Ráj bylinek

—  Bylinky  —

Děti navštíví svět bylin, které nás obohacují svou krásou a vůní, ale také působí blahodárně na zdraví.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ

Více informací

Zemědělství hrou

—  Zemědělství  —

Pěstování od semínka po sklizeň a potom přes kuchyň do pece – ukázka čtyřpolního hospodářství v praxi.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ

Více informací

​Zvířata na dvorku

—  Hospodářská zvířata  —

Součástí Otevřené zahrady je i městská minifarma, na které se zabydleli králíci, slepice a ovečky.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ

Více informací

​Odpadkový koš vypravuje

—  Země  —

Co všechno o nás může prozradit náš odpadkový koš? Výukový program se zaměřuje na třídění a recyklaci odpadů z domácností a bytů.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Vodní svět

—  Voda  —

Pojďte s námi prozkoumat vodní prostředí! Kde všude můžeme vodu nalézt? A co v ní žije?

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Výukové programy pro 2. stupeň ŽŠ a gymnázia

​Letem světem Otevřenou zahradou

—  Slunce | Voda | Vzduch | Země  —

Komentovaná prohlídka interaktivní soch zasvěcených čtyřem živlům.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Energie

—  Slunce | Voda | Vzduch  —

Slunce, voda, vítr. Můžeme z těchto zdrojů získat dostatek energie pro naše domácnosti?

Lektorovaný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Odpadkový koš vypravuje

—  Země  —

Co všechno o nás může prozradit náš odpadkový koš? Výukový program se zaměřuje na třídění a recyklaci odpadů z domácností a bytů.

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Tajemství ukryté v zemi

—  Země  —

Půda a horniny představují ohromný archív ukrývající informace o historii Země. Pochopíme-li jejich vznik a vývoj, naučíme se v tomto archívu číst.

Lektorovaný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Voda mocná i zranitelná

—  Voda  —

Je voda mocným živlem nebo zranitelnou součástí krajiny?

Lektorovaný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Vodní svět

—  Voda  —

Pojďte s námi prozkoumat vodní prostředí! Kde všude můžeme vodu nalézt? A co v ní žije?

Lektorovaný program

Pro 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Co se skrývá v zemi

—  Země  —

Co vše můžeme nalézt po našima nohama? Objevte svět půdy a jejích složek.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Čtyři roční období

—  Země  —

Jaro, léto, podzim, zima. Proč se vlastně střídají roční doby? A jak ovlivňují náš život? Objevte s námi zákonitosti ročních dob.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Do nitra kolektoru

—  Slunce  —

Teplo ze Slunce je jednou ze základních podmínek života, kterou využívají živočichové i lidé. Žáci se seznámí s principem fungování solárního kolektoru a uvědomí si souvislosti s adaptací živočichů na teplotu prostředí.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Hřbitov odpadků

—  Země  —

Vydejte se s námi za osudy našich odpadků. Kde končí? A jak dlouho trvá, než se opět rozloží? To vše se dozvíte na stanovišti odpady.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Jak jsi výkonný

—  Vzduch  —

Každý z nás dokáže podat určitý výkon. A pokud se opravdu motivujeme, může být náš výkon hodně velký.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Jak se mění podnebí

—  Vzduch  —

Podnebí je ovlivněno řadou činitelů, mezi něž se dnes počítá i člověk.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Jak vypadá atmosféra

—  Vzduch  —

Atmosféra představuje plynný obal Země. Podle změny teploty vzduchu s nadmořskou výškou ji můžeme členit.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Klimatický systém Země

—  Vzduch  —

Klimatický systém Země je složitý systém. V rámci této aktivity se žáci nejprve seznámí s možnými důsledky globálního oteplování, zachycenými na fotografiích a leteckých nebo družicových snímcích.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Kolik máme elektrické energie

—  Slunce  —

Elektřina je pro náš život velice důležitá, prakticky bychom bez ní dnes nemohli existovat. K její tvorbě využívají lidé řadu různých zdrojů. Podíl těchto zdrojů a spotřeba jednotlivých států se však liší.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Kudy chodí světlo

—  Slunce  —

Poznejte s námi neobyčejný svět světelného paprsku.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Pohled do minulosti

—  Země  —

Kdy se na Zemi objevili první rostliny a živočichové? Jak se vlastně vyvíjel život na planetě Země? Žáci s pomocí spirály v Otevřené zahradě zjistí, jaké významné mezníky se na Zemi odehrály a časově je zařadí.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Po stopách molekuly vody

—  Voda  —

Na naší planetě je stále zhruba stejné množství vody procházející neustálým koloběhem mezi oceány a pevninou.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Po stopách odpadu

—  Země  —

Jak můžeme naložit s odpady? Co nového se z nich dá vytvořit? Vydejte se s námi po stopách odpadu.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Posvítíme si

—  Slunce  —

Čím můžeme roztočit světelný mlýnek? Jak bude fungovat žárovka, úsporka nebo LED dioda? Čím se liší různé druhy umělého osvětlení? Žáci provádí jednoduchá měření za pomoci wattmetru a spektroskopu.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Potravní vztahy

—  Země  —

Ke grafickému vyjádření potravních vztahů v ekosystémech se v ekologii využívá potravní pyramida, která vyjadřuje přesun látek a energií mezi různými skupinami organismů umístěných na patrech pyramidy.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Přichází velká voda

—  Voda  —

Jak můžeme předcházet povodním? A proč vlastně vznikají? Společně s vašimi žáky to zjistíte na našem interaktivním vodním toku.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Půdní kvarteto

—  Země  —

Jak se na povrchu naší země tvoří půda?

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Rok v Otevřené zahradě

—  Země  —

V závislosti na ročním období a vlivem intenzity slunečního záření se příroda během roku mění. Žáci porovnávají snímky z kamer zachycujících dvě místa v zahradě během celého roku a diskutují o proměnách přírody během roku.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

​Špetka hydrologie

—  Voda  —

Rychlost vodního toku a objem průtoku závisí na mnoha faktorech. Žáci spočítají rychlost vodního toku a velikost průtoku v jeho různých částech a uvědomí si, jak člověk svými zásahy může ovlivňovat hydrologické poměry na vodních tocích.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Tajemství značek

—  Země  —

Podívejte s námi zblízka na obaly. Víte, co znamenají všechny ty značky? Dozvíte se to u nás!

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Vyšlapej si vítr

—  Vzduch  —

Znalost o rychlosti větru se hodila již ve středověku, především pro plavbu lodí. Dodnes nám k určení rychlosti, respektive síly větru slouží Beaufortova stupnice.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací

Živá nebo mrtvá voda

—  Voda  —

Kde najdeme vodu stojatou či tekoucí, měkkou či tvrdou, pitnou či odpadní? A existuje živá a mrtvá voda opravdu jen v pohádkách? Žáci provádí hydrobiologická pozorování obyvatel rybníčku a hodnotí kvalitu místní vody.

Samoobslužný program

Pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia

Více informací
Kontakty pro školy
Mgr. Helena Peřinová
e-mail: helena.perinova@nap.cz
T +420 515 903 143, +420 773 744 471